Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van vakantie2go.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is kosteloos zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreid of op andere manieren gebruikt en/of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Wijzigingen

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de algemene voorwaarden, dan is de meest recente disclaimer van vakantie2go.nl te vinden op deze pagina.